Adatvédelmi tájékoztató – Bravúr Fehérnemű   


A Bravúr Fehérnemű Kft. (székhely: 2317 Szigetcsép, Malom u.4., cégjegyzékszám: 13-09-187307), mint adatkezelő, tiszteletben tartja a webshopját látogató adatainak biztonságát.


Adatkezelő nyilvántartási azonosítója
: NAIH-127303/2017


Adatkezelő elérhetősége
: info@bravurfehernemu.hu


Az adatkezelés jogalapja
az Ön hozzájárulása. Oldalunkon történő regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a honlap tulajdonosa, mint adatkezelő kezelje. Az Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, online fizetés) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.


Az Adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.


Honlapunkon elhelyezünk olyan külső oldalakra mutató linkeket (pl. youtube), melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki ezen oldalakra.


Honlapunkon található információkat, a hírlevélre való feliratkozást, és a webshopunkról való rendelést kizárólag 18 éven felüliek vehetik igénybe.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. 


A kezelt adatok köre:
a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím és a hírlevélre való feliratkozáshoz használt email cím és név.


Az adatgyűjtés célja
: a megrendelések teljesítése és számlázás, illetve hírlevélküldés, amennyiben a Felhasználó azt a feliratkozásával kéri. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és hírlevélre feliratkozók 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, egyedi ajánlatok, hírlevelek küldése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Bravúr Fehérnemű Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai
- Külső szállító esetén, a rendelés kézbesítését végző Futárszolgálatok (pl. GLS Hungary Kft.) 

- A kártyás fizetés során a Simple-t üzemeltető OTP Mobil Kft.

A Vásárló, ha OTP Simple fizetési módot választ vezetéknevét, keresztnevét, ország adatot, telefonszámát és e-mail címét továbbítjuk az OTP Simple szolgáltatás üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., 06-1-777-6901, ugyfelszolgalat@otpmobil.com), mint a fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére. Az adattovábbítás célja az Érintett számára a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalás elleni fellépés).


Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Felhasználó külön kérésére törlődnek. Az Adatkezelő jogosult az Igénybevevő Adatait kezelni, amíg az Igénybevevő regisztrációja törlését nem kezdeményezi a Szolgáltatónál, mint Adatkezelőnél
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél a személyes adatainak módosítását vagy törlését vagy személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti (érvényes elérhetőségek az weboldal Impresszum menüpontjában érhetőek el)

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a Személyes Adatokat nem használja, az Felhasználó Személyes Adatait Harmadik Személynek kizárólag az Igénybevevő előzetes és tájékozott Hozzájárulása esetén adhatja át. A jelen pontban szabályozottak nem vonatkoznak az esetleges, törvény alapján kötelező Adattovábbításokra.


Személyre szabott kedvezmények/reklámok

Az Adatkezelő – a Felhasználó hozzájárulásával – heti rendszerességgel küldhet ki olyan ajánlatokat, hírleveleket, értesítéseket, amelyek a regisztrált Felhasználók tájékoztatását szolgálják. A kimenő levelek, ajánlatok személyre szabott ajánlatnak minősülnek, amelyek érvényességüket vesztik a megadott határidőn túl, továbbá ha a meghirdetett Termék készlete kimerül. A hírlevél küldő rendszerről az Felhasználó előzetes értesítés nélkül – a hírlevélről történő leiratkozással – leiratkozhat, amellyel a Honlapról küldött tájékoztatók, hírlevelek küldését megtilthatja.
Az Adatkezelő kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, megvásárolt vagy egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. A Szolgáltató – figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére - hírlevelet kizárólag abban az esetben küld természetes személy által létrehozott email címre, amennyiben a hírlevél címzettje ahhoz előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.


Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Igénybevevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevő a Szolgáltatás Adatkezelési Szabályzat módosításának hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.


Jogérvényesítési lehetőségek

Az Igénybevevő jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény), valamint a Ptk. rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az alapvető jogok biztosának segítségét is (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,1051 Budapest, Nádor utca 22., Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.)


Product successfully added to the product comparison!